Јавно предузеће Љубовија

Општина Љубовија

Подручје општине Љубовија се налази на крајњем западном делу Србије. Tериторија општине је у саставу крупније регионалне административне јединице, Мачванског округа коме гравитира у економском, привредном и културном погледу. Према првим резултатима пописа из 2011. године општина има 14.469 становника са 27 насеља просечне величине око 536 становника и захвата површину од 356 km2. Град Љубовија је центар општине са 3.929 становника. Густина насељености општине је око 40,6 становника по km2. Област је претежно брдско-планинска, док се мањи делови равничарских и брежуљкастих терена налазе у долини реке Дрине. Општина Љубовија са двадесет седам насеља, спада у ред економски неразвијених подручја. 

Општина Љубовија има солидан положај када је у питању саобраћај који се првенствено ослања на најпогоднији правац, а то је комуникација долином реке Дрине (север-југ), којим се ово подручје укључује у друмске и друге комуникационе системе. Главну путну мрежу чине:
• магистрални пут М-19 север-југ, деоница Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта који се укључује у шире магистралне саобраћајнице;
• магистрални пут М-127, такође правац север, везује магистрални пут М-19 преко
Грачанице и Крупња са магистралним путем Лозница-Ваљево-Лазаревац;
• регионални пут Р-113, источни правац, Љубовија-Пецка-Причевић. Овај пут полази од магистралног пута М-4 Лозница-Ваљево-Лазаревац и укључује се на магистралну саобраћајницу М-19.

 Извор. ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА (www.ljubovija.rs)